Synstræning kan ofte afhjælpe børns læsevanskeligheder

Har dit barn læseproblemer, så kan synstræning være en mulighed for at forbedre og i mange tilfælde helt afhjælpe læsevanskelighederne.

Jeg tilbyder synstræning til børn og unge med læseproblemer. Briller og kontaktlinser afhjælper ikke altid problemer med læsefærdigheder.

Ved træning af samsynet opnår dit barn bedre øjenbevægelser og udvikler derved bl.a. læseevnen. Samtidig arbejder vi i træningen også med reflekser, koordination, balance og motorik.

Samsyn

Samsynsproblemer opdages ved symptomer som:

Dobbeltsyn, træthed ved læsning, manglende koncentration, hovedpine ved læsning, langsom læsehastighed, genlæser eller springer ord og linjer over, svært ved at huske det læste.

En specialiseret og udvidet synsprøve kan afdække behovet for synstræning. Har dit barn behov for ekstra hjælp og træning, tilbyder jeg et  individuelt forløb med hjemmeøvelser og praktisk vejledning hos mig.

I forløbet skal dit barn træne hjemme hver dag og hver 14. dag følger vi op på udviklingen med en konsultation, hvor jeg sammen med dit barn gennemgår øvelserne og justerer dem i forhold til dit barns nuværende niveau.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt synstræning er noget der kan hjælpe dit barn eller dig, så tag kontakt til klinikken i Randers og få en snak og en aftale om en gratis screening.